ลงทะเบียนเพื่อรับการ
แจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆ
ผ่านไลน์แอพลิเคชั่น

SCMS Student
ลงทะเบียนเพื่อรับการ แจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆผ่านไลน์แอพลิเคชั่น
กรุณาใส่ รหัสนักศึกษา / Student ID is required!
กรุณาใส่ รหัสผ่าน / Password is required! / เริ่มต้นใช้ เลขบัตรประชาชนขั้นตอนการใช้งาน ลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือน ผ่านไลน์แอพลิเคชั่น